Psykologbehandling med tilskud

For at få tilskud til psykologbehandlingen skal din læge ­henvise.
Det sker ud fra følgende henvisningsårsager:
  1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  2. Trafik- og ulykkesofre
  3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
  4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  6. Pårørende ved dødsfald
  7. Personer, der har forsøgt selvmord
  8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
  9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  10. Personer over 18 år med let til moderat depression
  11. Personer over 18 år med let til moderat angstlidelse herunder OCD
Som udgangspunkt er der maksimum 12 konsultationer pr. henvisning.
Ved depression og angst som henvisningsårsag er der mulighed for genhenvisning til yderligere 12 konsultationer.
 
Henvisningen kan udstedes af alment praktiserende læger, ­herunder ­vagtlæger.
 
Henvisningen skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte, og altid inden 12 måneder.
Kategori 9 er undtaget for tidsberegning.
 
Egenbetaling med tilskud er for tiden første gang 443,63 kr. De resterende gange 369,95 kr. Priser reguleres af regionerne og psykologforeningen to gang om året.
 
Afbud: Hvis du ikke kan komme til en aftalt konsultation skal du melde afbud. Det skal gøres senest dagen før aftalen/konsultationen for at være rettidigt.
Hvis du af en eller anden grund udebliver uden afbud koster det din normale egenbetaling. Nuværende takst er 370 kr. (2023 priser).
Psykolog Lasse Holst